"Matematyka jest miarą wszystkiego"

 

                  Arystoteles

Nauka matematyki na prywatnych lekcjach. Korepetycje na poziomie szkoły podstawowej, gimnazium, szkoły ponadgimnazjalnej, studia.